قرآن بخوان تا می توانی شاید فردا نتوانی ....

20 مهر 1387 و یادمان حافظ و....قرآن

 

عشقت رسد به فریاد گر خود ، بسان حافظ

قرآن ز  بر   بخوانی ،  با   چارده    روایت

 

تاثیر قرآن بر برنامه های زندگی انسان بر هیچ کس پوشیده نیست و در این رابطه بسیار گفته و نوشته شده است ....

اما شاید از تاثیر آن بر ایجاد هنر ی  پویا و بی همتا و ماندگار کمتر سخن گفته شده ...

استادی فرهیخته در زمینه علم شعر می گفت :اگر مانوس با قرآن باشید ،قرآن در اشعار شما ،اثر خود را ،به زیبایی خواهد گذاشت .این معجزه ، در هنگام خلق و زایش تصویرشعر اثر خود را (بر تفکر ،کلمات ، موضوع و روان بودن تصویرشعر )خواهد گذاشت .

و اکنون نیز اشعار سعدی، حافظ ، مولوی ،شهریار...وبسیاری دیگر به روشنی گویای این مطلب است .و مگر نه آنکه، شعر های این شاعران بهترین هاست برای خوانده شدن با  موسیقی های اصیل و سنتی کشورمان ،ایران؟ که هر دو این هنر (شعر و موسیقی سنتی ایرانی )به شناساندن یکدگر، کمک می کنند.

پیشتر از این نیز در یکی از پست هایم( تصویری قرآنی از سهراب سپهری ) از تاثیر قرآن ،بر این شاعردارای سبک ،حرفهایی داشتم .

و حافظ خوش کلام ما خود نیز در میان اشعارش به داشتن قرآن در سینه مباهات کرده و اصل هنر  بی همتای خویش را همه از قرآن می داند:   

 ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ

      به قرآنی که اندر سینه داری .....      و

صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ

     هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم ......

یاد  و خاطر خواجه شمس الدین محمد بن محمد (حافظ شیرازی ) گرامی باد.


زان یار دلنوازم شکریست با شکایت               

  گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت 

 بی مزد بود  و  منت هر خدمتی که کردم 

  یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت  

  رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس 

  گوئی ولی شناسان رفتند از این ولایت 

  در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا 

 سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت    

 چشمت به غمزه ما را خون خوردو می پسندی

جانا روا نباشد خونریز را حمایت

در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود 

 از گوشه ای برون آ ای کوکب هدایت

  از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود 

 زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت

 ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم 

  یک ساعتم بگنحان در سایه عنایت 

 هر چند بردی آبم روی از درت نتابم

 جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت 

 عشقت رسد به فریاد گرخود بسان حافظ

قرآن زبر بخوانی با چارده روایت

 

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٧/٧/٢٠ -