قرآن بخوان تا می توانی شاید فردا نتوانی ....

هرگز به کودکت نگو قرآن بخوان !

 

جوان عزیز قرآن بخوان تا می توانی چون پیامبرت می فرماید:

اگر کسی در جوانی قرآن بیاموزد و بخواند معرفت قرآن با خون و گوشت او سرشته می شود....

 اما در مورد کودکانمان چه کنیم ؟ کودکانی که زمانی جوان خواهند شد !  و آنها نیز باید رابطه تنگاتنگی با قرآن داشته باشند و به برنامه زندگی الهی خود عمل کنند...

برای اینکه جوانانی داشته باشیم :که خود به سمت قرآن رفته ودر جوانی قرآن بخوانند و خود با علاقه آیات روح بخشش را تلاوت کنند .... چه باید کرد؟

علی رغم تاکید هرچه بیشتر خواندن قرآن به  هر جوان مسلمان ....و اینکه ..... قرآن بخوان تا می توانی ... شاید فردا نتوانی  

اما در مورد کودکانمان .....

هرگز به ایشان  نباید گفت :قرآن بخوان

هرگز  نباید به صورت مستقیم؛ ایشان را  به خواندن قرآن امر  کرد

بلکه اگر دوست داشته باشیم کودک ما در آینده جوانی باشد که ارتباط تنگاتنگی با قرآن برقرار کند و با خواندن قرآن‌؛ و تفکر و تعمق در آن ؛ هدایت را جستجو کند و طبق فرموده پیامبر اسلام معرفت و بینشی پیدا کند که راهبر او باشد و از قرآن نشات گرفته باشد و با خون و گوشت وی سرشته شود....

 باید تنها و تنها  خودمان با قرآن ارتباط داشته باشیم و به طور روزمره و به جد قرآن را بخوانیم و کودک ما تنها  ببیند ...

اما هرگز به او گفته نشود؛ که بیا و قرآن بخوان ... او تنها در خانواده ای بزرگ شود که در آن خانواده قرآن اهمیت داشته باشد( و ببیند که والدین او هر روزه آن را می خوانند و ارتباط خود را با آن قطع نمی نمایند ) کافی است ...

یعنی بینشی که شما به عنوان مادر یا پدر درباره  قرآن  به او می دهید  یا  قرآن را به عنوان یک برنامه زندگی به او می شناسانید و یا به گونه ای دیگر ....

 کودکتان خود به نتیجه ای بدون توضیح شما می رسد که : قرآن کتابی است که ما آن را در عزا ؛وقتی که عزیزی را از دست داده ایم ؛ می خوانیم . آری! این است آموزشی که ( معمولا ) ما به کودکانما ن در باره قرآن می دهیم.....

 

 

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٧/٧/۱٦ -