قرآن بخوان تا می توانی شاید فردا نتوانی ....

ماه رمضان ماه قرائت قرآن

 

 

در روایات است که:

 

افضل عبادات در ماه مبارک رمضان قرائت قرآن است .

(به نظر شما چرا؟اینگونه گفته اند؟)

 

ابن را خودم می گم :مخصوصا اگه معنی فارسی اش را هم بخوانی .و به قول ‌مروارید خانم گل ؛ سعی ات این باشه که ؛ عمل هم بکنی

 

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٧/٦/۳٠ -