قرآن بخوان تا می توانی شاید فردا نتوانی ....

کم حرف زدن يا وراجی شما چه عقيده ای داريد؟

نمیدانم شما هم به کم حرف زدن معتقدید؟یا نه؟وراجی

را دوست دارید؟چقدر حرف زدن  با تعقل وتفکر را می ـ

پسندید؟تازگی ها این تجربه را کسب کرده ام .........

که هر چه قدر کم تر حرف بزنم سالم تر می مانم....

روحم آرامش بیشتری دارد.وشب که به خواب می روم

از خودم را ضی تر هستم.خیلی سخته که ادم همه را

از خودش راضی نگه دارد.هر کس به این کار سعی کند

کار عبث وبیهوده ای را اغاز کرده است .......

اما تازگی ها به این نتیجه رسیده ام که با کم حرف زدن

به این مهم می توان رسید... اینکه همه را از خودت

راضی نگه داری.اما وای دل شکستن را دیگر نگو!باید

خیلی مواظب باشیم تا با حرف  زدنمان دل کسی را

نشکنیم هر چند از ان حرف زدنمان قصد دل شکستن

کسی را نداشته باشیم.کم حرف زدن يا وراجی؟ شما

شما چه عقیده ای دارید؟

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٦/٩/۱۳ -