قرآن بخوان تا می توانی شاید فردا نتوانی ....

اندیشه والاترین جایگاه در قرآن

 

دعای امام صادق علیه السلام به هنگام تلاوت قرآن

خدایا.....

.......

تلاوتم را تلاوتی که در آن اندیشه نباشد قرار مده.......

 

 

 

 


دعای تلاوت قرآن از امام صادق علیه السلام

خدایا نگاهم را در آن عبادت و تلاوتم را اندیشه و اندیشه ام را در آن مایه عبرت قرار ده و

مرا از کسانی مقرر دار که به اندرز های آن پند گیرد و از نافرمانی تو برحذر باشد. و به

گوشم به هنگام تلاوت آن مهر مگذار و بر چشمم پرده مپوشان. و تلاوتم را تلاوتی که

در آن اندیشه نباشد قرار مده....

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٧/٥/٢٠ -