قرآن بخوان تا می توانی شاید فردا نتوانی ....

چرا قرآن نمی خوانیم ؟

 

حبیبم 

حسنا دغل دوستان گرفتارت نکنند

مبادا روزانه با قرآن کریم که عهد خدای متعال است تجدید عهد نکنی .....

 

 

 

 

صفحه ۴۴ از کتاب نامه ها و برنامه ها (استاد  علامه حسن زاده آملی )

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٧/٤/٢٠ -