قرآن بخوان تا می توانی شاید فردا نتوانی ....

قرآن محبوب ترین در نزد .....؟

حدیثی زیبا از زهرای نبی/ یاس علی( علیه السلام ) را مطالعه می کردم دوست داشتم برایتان بنویسم.

این حدیثی بود که ذهن مرا چند روزی به خود مشغول کرده بود .

و اما حدیث زیبا : حضرت زهرا علیها السلام می فرمایند:

٣ چیز است که پرداختن به ان برای من لذت بخش ترین است و برایم از هر چیز دیگری محبوب تر است :

١- بخشش و انفاق در راه خدا

٢- نگاه کردن به صورت رسول خدا

٣-قرآن خواندن

 

 انجام یکی از این موارد برای ما در این عصر و دوره امکان پذیر نیست اما می توانیم در دو مورد دیگر از زهرای اطهر علیها السلام الگو بگیریم ......

 

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٧/۳/۱٩ -