قرآن بخوان تا می توانی شاید فردا نتوانی ....

روضه ای از زبان امام زمان بشنويد....

سلام بر محرم و سلام برصاحب عزا یش

می دانید که :امام زمان (ع)اولین صاحب عزا برای جد بزرگوارشان حضرت امام حسین (ع)هستندو خود با زیارتی به سوگواری برای جد شان پرداخته اند که به* زیارت ناحیه مقدسه* معروف است و دارای سند محکمی است و چه خوب است که در دهه عاشورا به پیروی از امام عصرمان این زیارت را بخوانیم...... التماس دعا......  

سلام ای بادها سرگشته زلف پریشانت

درود ای رودها در حسرت لبهای عطشانت

سلام ای ریخته بر خیزران و خاک و خاکستر

عقیق تابناک خون ز مروارید دندانت

سلام ای حلق محزون ای گلوی روشن گلگون

که عالم شعله ور شد از طنین صوت قرآنت

تو را از سنگ و چوب از بوریای کهنه پرسیدم

تو را از ریگهای داغ و تب دار بیابانت

هنوز اما چه عطری می وزد از سمت آن صحرا

چه رازی بود آیا در سر انگشت گل افشانت

               *********************

تو بی شک بر لب خونین نی خورشید من دیدی

که صبح روشنی برخاست از شام غریبانت

شعر از فاطمه سالاروند کتاب  یادواره چهاردهمین * شب شعر عاشورا*                                                                                               

  به فاطمه سالاروند سلام می کنم و    برای سرودن شعر های عاشوراییش تبریک گفته و برایش  ارزوی موفقیت در عرصه شعر و ادبیات را دارم                                                                                          

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٦/۱٠/٢٧ -