قرآن بخوان تا می توانی شاید فردا نتوانی ....

منابع مطمئن برای نوشتن وبلاگ های محرمی .....

سلام بر محرم و سلام برصاحب عزا یش

 مواظب باشیم ....با نوشته هایمان امام زمانمان را مکدر نکنیم...

با توجه به این نکات شما بهترین پست ها را در مورد محرم خواهید داشت

می دانید که :امام زمان (ع)اولین صاحب عزا برای جد بزرگوارشان حضرت امام حسین (ع)هستندو ما به عنوان سوگواران در ساحت مقدسش؛ باید حق عزاداری را درست به جا بیاوریم.....                                                                                                                       

از چه منابعی می نویسیم ؟ پایه و اساس نوشته های ما را چه منابعی تشکیل می  دهند؟ و اگر نوشته های ما احساسی است این احساسات ما بر چه وقایعی استوار است؟ واگر  گریه می کنیم بر اباعبدا... و می خواهیم دیگران را نیز بگریانیم ایا بر اساس یافته های درست و صحیح متاثر می شویم......؟

برای اینکه پست های ما حتی اگر احساسی نوشته شده باشندپایه و اساس درستی داشته باشند ...باید از منابع صحیحی گرفته شده باشند

  • حماسه حسینی استاد شهید مرتضی مطهری را بخوانید

من فکر می کنم هر وبلاگ نویسی که برای محرم می نویسد باید  کتابهای حماسه حسینی جلد ۱ و  ۲تالیف استاد شهید مرتضی مطهری را بخواند جلد ۱ کتاب استاد ؛ما را با تحریفات عاشورایی آشنا می کند و دید قوی برای تشخیص تحریفات به ما می دهد و جلد ۲ ان؛ ما را به هدف قیام عاشورا  نزدیک می کند ضمن اینکه مرثیه ای قوی در سوگ امام حسین (ع) است بعد از خواندن این دو کتاب از استاد مطهر ؛ احساسات ما راه درست خود را پیداخواهند کردو ما خود؛ بایدها و نباید ها را برای نوشتن خواهیم یافت....ضمنا این ۲ جلد کتاب به زبان ساده نوشته شده است..... 

  • خواندن کتاب های اشعار  به نام  یادواره های *شب شعر عاشورا*و استفاده از این اشعار؛ در پست هاتان ..

 شاعران مختلف پس از حضور در شب شعری؛ شعر های عاشورایی شان را در جمع دیگر شاعران و اساتید و عاشقان اهل بیت خوانده و سپس در کتابهایی به نام *یادواره های شب شعر عاشورا *به چاپ رسانده اند.ناشر این کتاب ها انتشارات ازادی است.برای تهیه کردن این کتابها با انتشارات ان تماس بگیرید....                                                                        

  • و مراجعه به زیارت های  وارد  شده در این ایام        (  البته توجه به معانی ان ضروری است )                                             

    که معمولا در مفاتیح الجنان ذکر شده است 

شیخ عباس قمی (  نویسنده مفاتیح الجنان )معمولا  زیارت ها را با ذکر سند های انها  که از معصوم است در  کتاب مفاتیح جمع  اوری کرده است

با توجه به این نکات انشاا... ما بهترین پست ها را در مورد محرم خواهیم داشت.                      

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٦/۱٠/۱٩ -